Vilkår og betingelser | TopTutors

Vilkår og betingelser

1. Dit TopTutors forløb

 • 1.1 Ét forløb er på mindst 4 lektioner.
 • 1.2 Fysisk undervisning er på mindst to timer ad gangen.
 • 1.3 Online undervisning er på mindst én time ad gangen.

2. Du betaler kun for den undervisning du får

 • 2.1 Du kan til enhver tid få pengene tilbage for alle de betalte timer, der ikke er blevet afholdt.
 • 2.2 Undervisning der allerede er afholdt, kan ikke fortrydes.
 • 2.3 Mængderabat frafalder, hvis forløbet stoppes før tid.

3. Tid og sted

 • 3.1 Undervisningen foregår på en lokation aftalt sammen med din TopTutor eller virtuelt.
 • 3.2 Hvor mange gange om ugen du mødes med din TopTutor, og hvor længe hver lektion varer aftales ud fra dine behov.
 • 3.3 Alle ændringer angående tidspunkter og sted skal aftales med din TopTutor.

4. Forberedelsestid

 • 4.1 I starten af hvert forløb får din TopTutor tid til at sætte sig ind i dine behov og dit undervisningsmateriale på vores regning.
 • 4.2 Hvis du derefter ønsker, at din TopTutor skal benytte sig af forberedelsestid før jeres undervisning, vil de timer tages fra de bestilte forløbstimer.

5. Sygdom og aflysning

 • 5.1 Aflysning af undervisning skal meddeles hurtigst muligt.
 • 5.2 Sygdom skal meldes senest kl. 9 eller, hvis undervisningen starter før kl. 9, skal det meddeles mindst én time før.
 • 5.3 Hvis eleven udebliver fra undervisningen og ikke aflyser eller melder sig syg rettidigt, vil timerne blive fratrukket.
 • 5.4 Ved fysisk undervisning afholdes det antal timer, som der på forhånd aftales.
 • 5.5 Ved online undervisning der stopper før det aftalte tidspunkt, vil der rundes op til den nærmeste halve time.

6. Tilfredshedsgaranti

 • 6.1 Du kan til enhver tid få udskiftet din TopTutor, hvis du ønsker en anden.

7. Andet

 • 7.1 Eleven forpligter sig til ikke at kontakte vores TopTutors med formål at modtage privatundervisning eller lignende ydelser uden om TopTutors ApS.
 • 7.2 TopTutors ApS tager afstand fra eksamenssnyd og direkte lektielavning. Vores toptutors hjælper dig gerne med at forberede til eksamen, forstå dine lektier og læse korrektur på dine opgaver, men de laver ikke lektierne for dig.